logo

Sepetiniz Boş

Sepetinize ürün eklemek için

Pürülan Balgam-Solunum Sistemi Hastalıklarında Semptomlar -3 (Balgam ) Türk Toraks Derneği

x

Ürün Arayın

Solunum Sistemi Hastalıklarında Semptomlar -3 (Balgam-hemoptizi-göğüs ağrısı ) Türk Toraks Derneği

BALGAM

Solunum yolları mukus glandlarında yapılan ve mukosiliyer savunma mekanizmasında önemli roller üstlenen, ekspektorasyonla atılan sekresyona balgam denir.  Sağlıklı kişilerde oluşan balgam az miktarda olup genellikle farkında olmadan yutulduğu için bir semptom olarak karşımıza çıkmaz.

 • Pas rengi pürülan balga m pnömokok pnömonisinde,
 • kötü kokulu balga m anaerobik enfeksiyonlarda,
 • ançuez ezmesi gibi balgam amip absesinde,
 • yeşil-sarı safra içeren balgam bronkobilier fistülde,
 • soğan zarına benzer membran içeren kaya suyu gibi bol miktarda berrak balgam kist hidatik perforasyonunda,
 • bol miktarda su gibi balga m (bronkore) bronkoalveoler hücreli kanserde,
 • pembe köpüklü balga m sol kalp yetmezliğinde görülür.
 • Kömür partikülleri içeren siyah balga m (melenoptizi) kömür işçilerinde,
 • küçük kumsu partiküller içeren balga m bronkolitiazis için tipiktir.

HEMOPTİZİ

 

Hemoptizi alt solunum yollarından kaynaklanan, genellikle öksürük ve balgam ile birlikte olan kanamadır. Çok az miktarda, balga ma bulaşık çizgi şeklinde olabileceği gibi, yaşamı tehdit eden massif kanamalar da olabilir.

Hemoptizinin en sık nedenleri:

 • tüberküloz,
 • bronşektazi,
 • akciğer absesi,
 • kronik bronşit,
 • pnömoni,
 • akciğer kanseri
 • pulmoner tromboembolidir.

Ek olarak  sol kalp yetmezliği, mitral darlığı ve pıhtılaşma bozuklukları gibi ekstrapulmoner nedenlerle de hemoptizi olabilir. Eğer yaşamı tehdit eden kanama varsa etiyolojinin saptanması için yapılan girişimlerin yanı sıra kanamayı durdurmaya ve vital bulguları normalleştirmeye yönelik destekleyici tedavi de yapılması gerekir.  Öncelikle hastanın kendi kanı ile boğulmasını (asfiksi) önlemek için hasta kanamanın olduğu tarafa yan yatırılmalı ve solunum yolu açık tutulmalıdır.

Damar yolu açılarak solunum, nabız, tansiyon ve hematokrit izlenmeli, tansiyon ve hematokrit değerlerine göre gerekirse sıvı, kan ve kan ürünleri desteği sağlanmalıdır. Bronşial arter embolizasyonu ve cerrahi açıdan değerlendirilmelidir.

          Massif hemoptizi 24 saatte 200 ml den fazla olan kanamalara denir. Yalnız kanama miktarından çok asfiksiye neden olması ve sistemik kan kaybı bulguları vermesi önemlidir.

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı göğüs duvarı, paryetal plevra, perikard, myokard, mediastinal yapılar ve abdominal organlardan kaynaklanır.  Visseral plevra ve akciğer parankiminde duyu sinirleri yoktur, dolayısıyla pnömoni, akciğer kanseri gibi parankimal hastalıklar ancak paryetal plevrayı tutarlarsa ağrıya neden olurlar.

devamı bir sonraki yazımızda….