logo

Sepetiniz Boş

Sepetinize ürün eklemek için

Solunum Sistemi Hastalıklarında Semptomlar

x

Ürün Arayın

Solunum Sistemi Hastalıklarında Semptomlar -2 ( Öksürük ) Türk Toraks Derneği

ÖKSÜRÜK

Öksürük aşırı miktarda yapılan sekresyonun atılmasını sağlayan ve aspirasyona karşı akciğerleri koruyan  bir reflekstir. Bir savunma mekanizması olan öksürük sağlıklı kişilerde nadiren görülür.  İnhalasyon ile alınan partiküller, aşırı müküs  sekresyonu, inflamatuar eksuda, yabancı cisim, endobronşial lezyon ve bronş basıları öksürük doğuran nedenlerdir. Hemen her türlü akciğer ve kalp hastalıklarında öksürük görülebilir.  Ayrıca rinit, özefageal reflu, orta kulak patolojileri, diafragma, plevra ve perikard irritasyonu da öksürüğe neden olur. 

Öksürük yakınması ile gelen bir hastada öncelikle sorulması gereken iki soru öksürüğün süresi ve birlikte balgam olup olmadığıdır. Böylece öksürüğün akut ya da kronik olduğuna ve kuru ya da prodüktif olduğuna karar verilir.

  1. Genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve pnömoni, abse gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında görülen ve dört haftadan daha kısa ise buna akut öksürük denir.  Daha az oranda akut öksürük nöbetleri çevresel ve mesleki irritanlarla, sigara dumanı ve çeşitli allerjenlerle karşılaşma sonucu ortaya çıkabilir. Aspirasyon ve yabancı cisimler de akut öksürük nöbetine neden olabilir.
  2. Öksürüğün süresi 4-6 haftadan daha uzun ise buna kronik öksürük denir. Kronik öksürük nedenleri arasında sigaraya bağlı öksürük, postnazal akıntı ve kronik bronşit başta gelir. İnterstisyel akciğer hastalıkları, astım, tüberküloz, bronşektazi ve bronş kanseri de kronik öksürüğe neden olur.

Kuru (non prodüktif) öksürük, balgamın eşlik etmediği öksürük tipidir. Klinik pratikte  sık görülen ve etiyolojinin aydınlatılmasında ciddi sorunlar yaşanan öksürük tipi kronik kuru öksürüklerdir.

Yaş (prodüktif) öksürük ;  öksürükle birlikte balgam varsa denir. Akciğerlerin ve hava yollarının akut ya da kronik inflamasyonunu gösteren önemli semptomlardan biridir.

Öksürüğün zamanla ve pozisyonla olan ilişkisi de önemlidir;

  • Özellikle gece öksürüğünde astım veya sol kalp yetmezliği düşünülmelidir. Akciğer ödeminde akciğerlerde konjesyonun artması nedeniyle öksürük yattıktan bir kaç saat sonra ortaya çıkarken, astımda özellikle gece sabaha karşı olur.

Öksürük komplikasyonları halsizlik, bulantı, kusma, öğürme, baş ağrısı, senkop ve inkontinanstır.

Şiddetli öksürük nöbetlerinde herniler, kot kırıkları, pnömoperitoneum ve pnömomediastinum görülebilir

 

isme özel steteskop