logo

Sepetiniz Boş

Sepetinize ürün eklemek için

Solunum Sistemi Hastalıklarında Semptomlar -4 (göğüs ağrısı-siyanoz ) Türk Toraks Derneği - Akça Medikal |

x

Ürün Arayın

Solunum Sistemi Hastalıklarında Semptomlar -4 (göğüs ağrısı-siyanoz ) Türk Toraks Derneği

Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı;

 • Göğüs duvarı,
 • paryetal plevra,
 • perikard,
 • myokard,
 • mediastinal yapılar
 • abdominal organlardan kaynaklanır.

Visseral plevra ve akciğer parankiminde duyu sinirleri yoktur, dolayısıyla pnömoni, akciğer kanseri gibi parankimal hastalıklar ancak paryetal plevrayı tutarlarsa ağrıya neden olurlar.

Plöritik göğüs ağrısı:

Derin inspirasyon ve öksürükle artan, bıçak saplanır nitelikteki ağrı plevra kaynaklıdır, ancak göğüs duvarı ve perikard ağrıları da derin inspirasyonla artabilir.En sık neden

 1. plörezi,
 2. pnömoni,
 3. emboli,
 4. pnömotoraks
 5. perikardittir.

Retrosternal ağrı:

Neden olanlar;

 • Myokard hastalıkları
 • perikard hastalıkları
 • aort hastalıkları
 • özefagus hastalıkları
 • trakea hastalıkları

Kas-iskelet ağrıları:

En sık nedeni göğüs travmalarıdır. Kesici ve künt travmaların yanısıra şiddetli öksürük, kusma, ağır kaldırma ve ani dönme hareketleri de kot kırıklarına, kostokondral sublüksasyonlara neden olabilir. Ağrının yeri hasta tarafından kolayca lokalize edilir, genellikle derin inspiryumla ve palpasyonla ağrının şiddeti artar.

Diğer nedenler:

Gastrit, kolesistit, pankreatit ve subdiafragmatik abseler de göğüs ağrısı yapabilir. Mitral kapak prolapsusunda, sarkoidoziste gelip geçici, hastanın tam tanımlayamadığı atipik göğüs ağrıları olabilir.

Akut başlayan göğüs ağrısı

 • myokard infarktüsü,
 • pulmoner emboli,
 • pnömotoraks,
 • perikardit,
 • aort disseksiyonu gibi çok ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğinden hastanın kısa sürede değerlendirilmesi gerekir.

Visseral organ ağrıları aynı dermatomdaki cilt bölgesinde hissedilir; buna yansıyan ağrılar denir.

Paryetal plevranın kostalarla komşu olan kısımlarının inervasyonu üzerindeki cildin inervasyonu ile aynıdır, dolayısıyla bu bölgedeki plevra ağrısı aynı bölgede ciltte hissedilirken; diafragmatik plevranın inervasyonu frenik sinir aracılığı ile olur ve spinal korda C3-C5 düzeyinde ulaşır, dolayısıyla diafragmatik plevra ağrıları aynı dermatomu paylaşan boyun ve omuzda hissedilir.

SİYANOZ

Redükte hemoglobinin (oksijensiz hemoglobin) 5 gr/dl nin üzerine çıkması sonucu deri ve mukozalarda oluşan morumsu renk değişikliğine siyanoz denir. 

Hemoglobin düzeyi normal sınırlarda olan bir kişide, kapiller kanda oksijensiz hemoglobinin     5 gr/dl nin üzerine çıkabilmesi, yani siyanozun oluşması için arteriyel oksijen saturasyonunun (SaO2) %80 nin, PaO2 nin de 45 mmHg nın altına düşmesi gerekir.

Ciddi anemisi olan hastada belirgin hipoksemiye rağmen siyanoz görülmeyebilir.

Siyanozu olan hastaya yaklaşımda ilk adım kan gazı ölçümüdür. Siyanoz hipoksemiye bağlıysa oksijen tedavisi ile düzelir. Şant fraksiyonunun arttığı yaygın parankim hastalıklarında (Örneğin ARDS) ise basit oksijen tedavisi ile siyanoz düzelmez, bu hastalarda ekspirasyonda pozitif basınç veren ventilatörler yardımıyla hipoksemi düzeltilebilir.