logo

Sepetiniz Boş

Sepetinize ürün eklemek için

İNSANIN HAZİNESİ - Akça Medikal | okumak tıp hekim isimli stetoskop

x

Ürün Arayın

İNSANIN HAZİNESİ

İNSANIN HAZİNESİ

Okumak, insanın ufkunu açan, idrakini genişleten, kelime dağarcığını zenginleştiren bir hazinedir.
Hazineler, kolay elde edilen bir şey değildir. Okumak da buna benzer ve zor kazanılır fakat başardığımızda da sonunun gelmesini istemediğimiz bir serüvene dönüşür. Bu serüvende kimi zaman Osmancık’ta Kayı boyunda kılıçları kuşanmış ,imparatorluğun temellerini atan bir kahramana, Nar Ağacı‘nda masalımsı bir kervana katılan seyyaha , Marifetname’de bir kozmolog ve coğrafyacı edasıyla araştırmacıya dönüşürken kimi zaman ise Cihannüma’da bir jeolog , El-Kanun fi’t-Tıp’ta tıpçı, Bülbül’ü Öldürmek’te renk, ırk ayrımı yapmadan insanlar için kendini adayan bir avukat olmak içten bile değildir. Bu dönüşmek bazen öyle bir hal alır ki sehl-i mümteni tarzın en üst seviyesine ulaşan Hüsn ü Aşk ‘ta sembollerin asıl anlatmak istediğini anlamaya çalışan bir dilci bir şerh uzmanı olup çıkarız. Her kitapta ,yazarda ya da şairde farklı bir hal alırız. Lale Devri şairi Nedim’de devrin iltişamı içinde kendimizi bir saraylı , Su Kasidesi’nde tasavvufu en derinliklerine kadar hissedip gülistan içinde bir gül arayan aşığa , Vurun Kahpeye’de bir öğretmene dönüşürüz.

Bazen de okumaya öyle dalarız ki kendimizi dünyanın güzel kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi’nde el yazması , tıp, edebiyat… kitapları içinde büyülenmiş şekilde gezeriz. Okumanın zevkini çoktan almışızdır ve hiçbir şey bizi okumaktan alıkoyamaz. Mekan, zaman lüksü gözetmeden okumaya fırsat kollarız adeta. Evde işte ,otobüste hele otobüste yer yoksa sırtımızı emin bir yere yaslayıp okumaya başlarız. Beş dakikayı bile nimet olarak görürüz ve bu fırsatı boşa çevirmeyiz. Artık nirvanaya ulaşmışızdır . En önemlisi at gözlüğünü çıkarmış, farklı şekilde düşünme ve bakma yetisini kazanmış, sığ düşüncelerden kendimizi kurtarmışızdır. Empati ve sempati kurmak zevk haline gelmiştir. Bu zevkin yanı sıra nezaket kelimesinin içini dolduran kelimeler ve cümlelerle insanlara hitap etmeye başlamışızdır. Çünkü nezaket herkese lazım olan bir meziyettir.( hekim, öğretmen, polis, vekil, esnaf, öğrenci…)

….

Bu yazdıklarımıza baktığımızda ilk ayetin ’’oku’’ olması tesadüf değildir aslında. O kadar ayetin içinde onun ilk olması insanoğluna okumanın önemini gösteren bir nişanedir. Bunu her bilim ve ilim insanı dillendirmiştir. Ünlü Sosyolog Daniel Bell de ‘’Bilgi Toplumu ‘’ kavramı üzerinde durmuştur , bu da çağımızda okumanın ne kadar önemli olduğunu gösteren durumdan sadece bir tanesidir.

Evet okumak bir hazine ise neden hala okumuyoruz? Çoraklaşmış toprak olmaktan kurtulup türlü renklerde ,binbir çeşit çiçeğin olduğu bahçeye sahip bir bağban olmak yaratılmışların en şereflisi insana yakışan değil midir ?

Bizce öyledir.

Meryem Gemli – 2019