logo

Sepetiniz Boş

Sepetinize ürün eklemek için

Kist Hidatik (hidatik kist) İSME ÖZEL STETESKOP Akça Medikal

x

Ürün Arayın

Kist Hidatik Sunumu

GİRİŞ

Kist hidatik (Kystik ekineokokkoz ,Hidatik kist , CE) bir paraziter enfeksiyondur: Gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. En yaygın tedavisi çerrahiyle kistin cıkarılması opere öncesi ve sonrası albendazol mebendazol kullnaımıdır. Bunun yanında başka dokuılarda birden fazla riskli dokudaysa kist cerrahi çözüm değildir. Çerrahi dışında ilaç ve veya PAIR ( delme aspirasyon enjeksiyon reaspirasyon) alternatif olarak önerilir. Bununla birlikte, albendazol ve mebendazol tedavisi yan etkileri hepatotoksisite, şiddetli yan etki lökopeni, trombositopeni ve alopesidir.

 

Şu ana kadar farklı scolicidal ajanlar hipertonik salin, gümüş nitrat, setrimid ve etanol, inaktive edilmesi için kullanılmıştır. Yan etki olarak  hipernatremi, sklerozan kolangitit,metabolik asidoz, karaciğer nekrozu ve metaemoglobinaemiadir.  Amfoterisin B anfingul olduğu için transmebran kanallar oluşturarak hücrenin ölümüne ve kizisine neden olur. Amb  paraziter protozoon enfeksiyonlarında son çare olarak kullanıldı. AmB’nin aktivitesinin larva evresi Echinococcus multilocularis ve Schistosoma mansoni bildirildi. Şuana karar E.granulosusa amb’nin etkisilerine yönelik çalışma yok.
Gümüş nanopartikül en çok kullanılan nanopartiküllerden biridir, en önemlisi antimikrobiyal bir ajan olarak hizmet ederler.Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae) yaygın olarak Rezene denir, popüler bir şifalı farmakolojik faaliyetlerle kullanılan bitki geleneksel İran tıbbında bahsedilen ve antioksidan gibi modern fitoterapi, anti-inflamatuar, antimutagenik, antimikrobiyal, gastroprotektif, hepatoprotektif ve hafıza arttırıcı. Bu çalışmaların amacı AmB, Ag-NPs, F. vulgare’in skolitik etkileri esans yağı ve hipertonik salin in vitro modelde hidatik kist protosikülleri.

Malzemeler ve yöntemler F. vulgare tohumları Baft’tan toplanmıştır.E granulossus protosikülleri hasta koyun ve keçilerdem alınmıştır.Bu çalışmada, çeşitli konsantrasyonlarda AmB, Ag-NPs, F. vulgare uçucu yağ ve hipertonik Salin 5, 10, 20, 30 ve 60 dakikalarda kullanıldı. Başlangıçta, 0.5 ml protoscole (2 × 103 / ml) solüsyonu test tüplerine yerleştirildi. Sonra 0.5 ml’lik çeşitli konsantrasyonlarda test edilen ilaçlar her test tüpüne ilave edildi. Tüpler nazikçe karıştırılmış ve daha sonra 37 ° C’de 5, 10, 20, 30 ve 60 dak. Yapılmış. % 0.1 eozin lekesi ilave edildi. yerleşik protoskolekleri yavaşça karıştırdı. Çözeltinin üst kısmı atıldı mikroskopta incelendi. Ölü prostokist yüzdeleri belirlendi.Ek olarak kontrol için %15-20 hipertonik salinler. Kullanıldı Canlılık testi

Bu araştırmada, eozin dışlama testi; protoskopların canlılığını belirlemek için kullanılır.
Eozine% 0.1 maruz kaldıktan sonra canlı Protoskolekler renksiz kaldı, ölüler renkli kırmızı göründü.

Bulgular şunu gösterdi: f.vulgarisin esasnsiyel yağı  hipertonik salin protoskoleslere karşı skolisidal etki olduğu göreüldü. Amb ve agnp lerin daha zayıf skosidal etkisi olduğu görülmüştür. Esansiyel yağın 1mg/ml 5  dk maruziyetinde protoskoleslerin %100 öldüğü görüldü.  0.5mg/ml dozun 10 dk maruziyetinde ise %100 oranda öldürdüğü görülmüştür. Esansiyel yağın 0.25mg/ml 11.6, 42.6, 73.3, 100 oranında sırasıyla 5-10-20-30-60. Dakikalrındaki öldürme oranlarıdır. 0.125 mg/ml  dozunda 5, 18.3, 39.6, 57.3 and 73.6%  aynı dakilarda etkisi.

Amb nin 20mg dozunda %82.3 ag-np 4mg/ml dozunda 71.6 oranında 60 dakıkada değerleridir. negative control group 7.1% after 60 minm aruziyet, while the scolicidal power of 10,

pozitif kontrol grubunda  15 and 20% hypertonic saline as the was  after 15, 10 and 10 dakikalık maruziyetlerde %100 öldürmüştür. İstatiksel olarak  kullandımız f.vulagarisin esansiyel yagının etkinliği p 0.05 altında olmazk üzere anlamlı bulunmuştıur.

 

Tartışma

Bu araştırmada amacımız ilaçların protoskoleslere karşı kullanılan ilaçların etkinmlini test etmekti. Amb ve ag-np en etkin dozları 20mg/ml ve 4 mg/ml %82 ve %71 oranında etkili 60dk inkübasyon sonrasında  oldugu görülmüştür. Esansiyel yağın ve hipertonik salinj %20 oranda en etkili oldu görülmüştür. Esansiyel yağın dozun 1mg/mlde iken hipers %20 deyken en etkiliymiş. 5-10 dk maruziyetlerinde %100 oranda öldürdü  bulunmuştır.

Başka bir calışmadada amb’in kist hidatik üzerine etkisiz oldugu görülmüş.

e.multiocularise amb nin metasestop evresinde inhibe ettiği görülmüştür. Bunuhn nedeni faklı organizmayla çalışılmasından dolayı oldugu yada metod farklılından dusunulmustur. So far in the various study, antibacterial, antiviral, antifungal and antiparasitic effects of F. vulgare have been demonstrated analgesic, antispasmodic and bactericidal

 

sonuç

 

sonuç olarak f.vulgaris esansiyel yağ proskoleslere karşı etkili oldugu ve doğal b,ir cözüm oldugu söyleniyor. Ancak bu bilgilerin ileri araştırma yapılması gerekiliyor.  Kist hidatik tedavi araştırmaları devam ediyor.

 

hidatik kist döngüsü ( kist hidatik (hidatik kist akciğer ve karaciğer tutulumu gösteren ) parazitin yaşam döngüsü)